Để trở thành một nhà đầu tư theo trường phái cơ bản thì thứ đầu tiên phải trao dồi chính là khả năng đọc – hiểu BCTC của doanh nghiệp. Bởi lẽ, những lợi nhuận có được trong báo cáo thu nhập của hiện tại đều xuất phát từ các động lực trong bảng cân đối kế toán trước đó.
Trên thị trường không thiếu các khóa học về đầu tư, tuy nhiên để tìm được một khóa học “chất” dạy chi tiết từng khoản mục trong Báo cáo tài chính một cách thực tế, ứng dụng, không lý thuyết thì thật sự rất ít. FinaPro là đơn vị tiên phong, kiên trì trong chương trình giải dạy của mình, lấy giảng dạy BCTC làm cốt lõi trong việc phân tích – lựa chọn doanh nghiệp đầu tư. Chúng tôi hướng đến việc giúp học viên thấu hiểu BCTC, từ đó lựa chọn doanh nghiệp đầu tư cũng như né tránh các doanh nghiệp gian lận trong báo cáo.
Giảng viên là Ông Trần Ngọc Báu – Founder FinaPro luôn tận tình chia sẻ chuyên môn về báo cáo tài chính với học viên đến khi nào học viên thật sự nắm bắt vấn đề. Chính sách “bảo hành trọn đời” giúp học viên có thể học lại ở bất kì các khóa sau nếu lỡ quên một kiến thức nào đó.
FinaPro luôn chọn mục tiêu giúp học viên thành công trên con đường đầu tư, không chạy theo lợi nhuận mà hướng đến các khóa học theo kiểu “mì ăn liền”. Đó cũng là lý do mà các khóa học trong thời gian qua luôn được nhà đầu tư quan tâm và tham gia.
Dưới đây là hình ảnh lớp Đọc hiểu sâu sắc Báo cáo tài chính – Khóa thứ 10, khai giảng ngày 23/02/2019.
 Khóa Đọc – Hiểu Báo cáo tài chính K10
  Khóa Đọc – Hiểu Báo cáo tài chính K10

   Khóa Đọc – Hiểu Báo cáo tài chính K10

  Khóa Đọc – Hiểu Báo cáo tài chính K10