Cuối tuần vừa qua, các học viên đã hoàn thành 6 buổi của Khóa học PTKT ứng dụng khai giảng trong tháng 10. Qua khóa học, nhà đầu tư đã có thể hiểu rõ cũng như vận dụng được các kiến thức về Nến, Trendline, Sóng, Mô hình cũng như các chỉ báo kĩ thuật áp dụng vào việc đầu tư.

Đặc biệt, khóa học còn mang lại cho học viên khả năng Code (tùy biến) trên phần mềm AmiBroker. Đây là một điểm mới so với các khóa học PTKT thông thường. Từ đây, NĐT có thể tự lên cho mình những tiêu chí giao dịch và áp vào bộ lọc trên AmiBroker. Việc lựa chọn những cổ phiếu đáp ứng tiêu chí kĩ thuật mong muốn trở nên đơn giản.
Hy vọng, sau khóa học các học viên sẽ vận dụng các kiến thức được học để đưa ra những quyết định đầu tư hiệu quả. Giảng viên sẽ vẫn tiếp tục hỗ trợ chuyên môn cũng như khả năng Code Amibroker qua Room Zalo.
Dưới đây là một số hình ảnh khóa PTKT, chúc các học viên luôn nhiều sức khỏe, thành công trong đầu tư và cuộc sống.
 Khóa học Phân tích kĩ thuật tháng 10

  Khóa học Phân tích kĩ thuật tháng 10

 Khóa học Phân tích kĩ thuật tháng 10

  Khóa học Phân tích kĩ thuật tháng 10

 Khóa học Phân tích kĩ thuật tháng 10