ĐỌC HIỂU SÂU SẮC BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Đây là khóa học được thiết kế dành riêng cho nhà đầu tư muốn nâng cao khả năng đọc hiểu và phát hiện những vấn đề trong BCTC. Nếu bạn đang cần, hãy đăng ký để được trợ giúp. Chúng tôi cam kết nội dung thực tế, ứng dụng, không lý thuyết!

GIẢNG VIÊN: TRẦN NGỌC BÁU
 • BUỔI 1: 7 NGUYÊN TẮC KẾ TOÁN VÀ BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

     1. Tìm hiểu về 7 nguyên tắc căn bản trong kế toán
     2. Những đơn vị bảo vệ nhà đầu tư trước BCTC công bố
     3. Nắm vững các khoản mục tài sản trong bảng cân đối kế toán
     4. Nắm vững các khoản mục nguồn vốn trong bảng cân đối kế toán
     5. Những điều cần lưu ý khi đọc bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp

 • BUỔI 2: BÁO CÁO THU NHẬP VÀ BẢNG LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

     1. Tìm hiểu về các khoản mục trong báo cáo thu nhập
     2. Bí quyết phân rã báo cáo thu nhập
     3. Nắm vững các dòng lưu chuyển tiền trong doanh nghiệp
     4. Gắn báo cáo thu nhập và lưu chuyển tiền với chu kỳ kinh doanh
     5. Những điều cần lưu ý khi đọc báo cáo thu nhập và lưu chuyển tiền

 • BUỔI 3: PHÂN TÍCH CHỈ SỐ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

     1. Tìm hiểu về 5 nhóm chỉ số tài chính doanh nghiệp
     2. Tập trung đi sâu phân tích mô hình phân tích Dupont
     3. Những cách thức định giá doanh nghiệp khối sản xuất và dịch vụ
     4. Bí quyết phân tích chỉ số theo câu chuyện kinh doanh

 • BUỔI 4: 7 GIAN LẬN BÁO CÁO TÀI CHÍNH PHỔ BIẾN TẠI VIỆT NAM

     1. Tìm hiểu mục đích và kế hoạch doanh nghiệp gian lận xổ sách
     2. Nắm vững 7 chiêu thức gian lận phổ biến doanh nghiệp thường dùng
     3. Những dấu hiệu của một doanh nghiệp có vấn đề trong BCTC
     4. Cách thức đọc ý kiến của kiểm toán viên trên BCTC kiểm toán
     5. Danh sách xếp hạng doanh nghiệp kiểm toán tại Việt Nam

 • BUỔI 5: BẢO VỆ TỐT NGHIỆP

  Học viên sẽ trình bày và bảo vệ bài phân tích tài chính về một cổ phiếu tự lựa chọn trước giảng viên và tất cả các học viên.

Miễn phí sử dụng phần mềm dữ liệu doanh nghiệp Finapro trọn đời

Học lại hoàn toàn miễn phí, giảm 20% học phí khi đăng ký khóa học khác

Giảm học phí lên tới 20-40% khi đăng ký khóa học theo nhóm hoặc tổ chức

Thông tin khóa học

- Học phí: 5,900,000 đ/học viên
(Giảm chỉ còn 4,900,000 đ/học viên nếu chuyển khoản trước ngày khai giảng)

- Thời lượng: 5 buổi

- Thời gian học: Sáng hoặc Chiều - Thứ 7/ Chủ nhật hàng tuần
(Tùy theo khảo sát học viên, FinaPro sẽ sắp thời gian phù hợp)

- Số học viên tối đa: 10 học viên
(Để đảm bảo hỗ trợ được tốt nhất đến từng học viên)

- Địa điểm : Lầu 8, Sailing Tower, 111A, Pasteur, Quận 1, Hồ Chí Minh

Đóng học phí ngay và nhận ưu đãi

đóng học phí onlinegiảm > 20%

chỉ áp dụng với học viên đóng trước ngày khai giảng