+ 4 Năm

Hình thành và Phát triển

+ 400 Học viên

Được đào tạo bởi FinaPro

+ 5500 lượt

Theo dõi FanPage FinaPro

+ 30 Khóa học

Khai giảng mỗi năm

Thông báo! Từ ngày 01/01/2019, Trung tâm đào tạo chứng khoán FinaPro sẽ miễn phí toàn bộ tài khoản Phần mềm dữ liệu FinaPro cho Học viên và Đối tác của FinaPro. Bạn vẫn có thể  Đăng ký và Trải nghiệm thử  miễn phí trong 30 ngày!.